เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีไซน์ แอนด์ บิวท์ เอ็กซิบิชั่น สตูดิโอ07 จำกัด หรือ ดีบีสตูดิโอ”

       คือ ทีมงานมืออาชีพที่มารวมตัวกันก่อตั้งบริษัทเพื่อ “การบริการ” ออกแบบและก่อสร้าง สำหรับงานนิทรรศการทุกประเภท และรวมถึงงานตกแต่งภายในโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยการออกแบบที่น่าทึ่งและก่อสร้างได้จริงด้วยราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณขอบลูกค้า เรามีทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสำหรับลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป้น บริษัท, ห้างร้าน, หรือบุคคลใดๆก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะโฆษณาหรือจัดแสดงสินค้าของตัวเอง ให้ได้ผลตอบรับที่น่าประทับใจ

       ทีมงานของ ดีบีสตูดิโอ ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในทุกๆตำแหน่งเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า และมีความรับผิดชอบในทุกๆขั้นตอน อีกทั้งยังถูกฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทีมงานติดต่อประสานงานตลอดจนทีมช่างก่อสร้างทุกคน

      การบริการของเราจะไม่ได้จำกัดอยู่ที่พื้นที่ของลูกค้าแต่จะมองถึงภาพรวมที่ลูกค้าต้องการ และตอบสนองต่องบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยยึดถือหลัก ”การตลาด” เป็นพิ้นฐานสำคัญ ทีมงานดีบีสตูดิโอ มีการทำการศึกษาข้อมูลและรูปแบบใหม่ๆของการจัดแสดงนิทรรศการอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการก่อสร้าง เทคนิกต่างในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่เรามี อยู่ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ปัจจุบัน ดีบีสตูดิโอ สามารถ Organize งาน Event ให้ท่านได้อย่างเต็มระบบ  ไม่ว่าจะเป็น Light & Sound, Activities, MC & Pretty, Dance & Show, etc. เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า ท่านสามารถฝากงานของท่านให้เราดูแลได้อย่างเต็มที่ ครบวงจร

เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนช่วยให้การจัดนิทรรศการหรือการมีส่วนร่วมในงาน นิทรรศการต่างๆของท่านในแต่ละครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างสร้างสรรจึงหวังว่าท่านจะมอบ ความไว้วางใจให้เรา “ดีบีสตูดิโอ”เป็นผู้ดูแลงานนิทรรศการของท่านในครั้งต่อไป

ผลงานของเรา

ดีบีสตูดิโอ ได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย สั่งสมประสบการณ์จนเชี่ยวชาญในการดูแลจัดการให้ผลงานออกมาประทับใจทั้งลูกค้าของเราเองและกลุ่ม
เป้าหมายของตัวลูกค้า นั่นเพราะเรามองถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าทุกคนของเราจะได้รับ ในการไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลงานของท่านโดยเสมอมา
ความรับผิดชอบถือเป็นจุดแข็งของเรา  ซึ่งไม่เคยทอดทิ้งลูกค้า

บริการของเรา

การบริการของเราจะไม่ได้จำกัดอยู่ที่พื้นที่ของลูกค้าแต่จะมองถึงภาพรวมที่ลูกค้าต้องการ

       และตอบสนองต่องบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยยึดถือหลัก”การตลาด”เป็นพื้น ฐานสำคัญ ทีมงานดีบีสตูดิโอ มีการทำการศึกษาข้อมูลและรูปแบบใหม่ๆของการจัดแสดงนิทรรศการ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการก่อสร้าง เทคนิกต่างในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ที่เรามีอยู่ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการ
ที่ดีที่สุดจากเรา

ทีมงานดีบีสตูดิโอ เรามีการศึกษาถึงข้อมูลลูกค้าก่อนการนำเสนอผลงานในแต่ละครั้ง

       เพราะเรา ต้องการนำเสนอสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าแต่ละประเภทได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า เราได้สร้างสรรรูปแบบสินค้าและบริการที่มีการเตรียมพร้อม เป็นอย่างดี แก้ไขปัญหาทั่วไป
ของการจัดนิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบหน้าตาของบูธ, ทางสัญจร ภายในนิทรรศการ, ระยะเวลาในการเตรียมตัว, วิธีการแสดงสินค้าที่เหมาะสม

โดยแบ่งออกแบบแต่ละรูปแบบดังนี้

db. customize booth

บูธที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยอ้างอิงจากข้อมูลของลูกค้าและพื้นฐานข้อมูลทางการตลาด จากพื้นที่ที่ ลูกค้ากำหนดโดยไม่จำกัดขนาดของ พื้นที่ เน้นการออกแบบที่ตอบโจทย์ของลูกค้าและได้เพิ่มการส่งเสริมการขายและโฆษณาสินค้านั้นๆลงไป บวกกับความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบทั้งตัวบูธและ กิจกรรมใส่เข้าไปในพื้นที่ ทั้งนี้สามารถมี ”values add service” ได้ ยกตัวอย่างเช่นการคิดกิจกรรมนอกกรอบ ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จัดนิทรรศการ แต่มองไปถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าและสร้างกิจกรรมเพิ่ม เติม ซึ่งนั่นคือบริการเสริม โดยดีบีสตูดิโอ สามารถรับรองถึงประสิทธิภาพในการออกแบบและก่อสร้าง ที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผลที่สุด

db. cost evaluation

งานประเมินราคา โดยอาศัยประสบการณและความชำนาญของช่างมืออาชีพในการถอดแบบ และตอบ ข้อสงสัยของลูกค้าที่เป็นนักออกแบบ คำนวนโครงสร้างสำหรับใช้ในการสร้างจริง คัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา ทำให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนและสร้างความสบายใจ ให้กับลูกค้าได้เสมอมา

db. organizing

ในการจัดแสดงสินค้าหลายๆครั้ง ลูกค้าที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกนิทรรศการหรืองานจัด แสดงสินค้าต่างๆ โดยส่วนมากจะขาดความรู้และข้อมูลของการจัดแสดงนั้นๆ บริการของเรานี้จีงมีเพื่อ ตอบปัญหาต่างๆของลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการในการเติมเต็มคำว่า “One-Stop-Service”

db. Interior

บริการออกแบบตกแต่งภายในทั้ง บ้าน, อาคารพาณิชย์ร้านค้า, Officeขนาดกลางทั่วไป ด้วยทีมงาน ออกแบบตกแต่งภายในรวมท้ังสถาปนิก และช่างตกแต่งภายในโดยเฉพาะ เน้นคุณภาพที่ลูกค้า สามารถตรวจสอบได้ มีตารางการทำงานแน่นอน และคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์โดยคำนึงถึงงบประมาน ของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบ Built-in ต่างๆ และ ารเลือก furniture ให้เข้ากัน

“แบบสวย แบบดี ราคาตามงบ เราทำให้คุณ ได้มากกว่า”

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์

ตอบโจทย์

ตอบโจทย์ของการออกนิทรรศการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งโดดเด่นและมีเอกลักษณ์

บริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า

บริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม จัดสรรได้ทั้งระยะยาวและระยะสั้น

ดำเนินการตามเเผน

เดินตามรอยแผนการตลาดโดยมีทีมงานมืออาชีพเป้นผู้ช่วยระดมความคิด

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้ตรงประจุด และได้รับข้อมูลที่เพียบพร้อม

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น ทีวี, วิทยุ, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

ลูกค้าของเรา

ดีบีสตูดิโอ ได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการต่างๆมากมาย มีโอกาสได้ร่วมงานกับทั้งบริษัทเอกชนชั้นนำ และหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้กับเราเป็นผู้ดูแลการจัดนิทรรศการและการมีส่วนร่วมต่างๆ เราจึงอยากขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไปในอนาคต

ติดต่อเรา

31 ถ.ประดิพัทธ์ (กำแพงเพชร 5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

095-329-2695, 081-7766-990, 082-654-8548

คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดดูเเผนที่

บริษัท ดีไซน์ แอนด์ บิวท์ เอ็กซิบิชั่น สตูดิโอ07 จำกัด (NEW OFFICE)

Address : 31 ถ.ประดิพัทธ์ (กำแพงเพชร 5) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 095-329-2695, 081-7766-990, 082-654-8548
เบอร์ออฟฟิส : 02-278-0651
แฟกซ์ : [email protected]
อีเมลล์ : [email protected]

ต้องการติดต่อเราหรือแสดงความคิดเห็น
สามารถกรอกเเบบฟอร์มได้เลยค่ะ ทางเราจะติดต่อกลับทันที เมื่อได้รับข้อความ